Selecteer een pagina

Onze sponsoren

Reglement Avond4daagse

De Avond4daagse Roden wordt georganiseerd door Stichting Roden Fit en Gezond in samenwerking met de sportcoach van Welzijn in Noordenveld. Stichting Roden Fit en Gezond is aangesloten bij de Koninklijke Wandel bond Nederland (KWbN).

Om de Avond4daagse zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij de medewerking van de deelnemers. Tijdens de Avond4daagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.

 1. De Avond4daagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement en snelwandelen of hardlopen is niet toegestaan.
 2. Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 3. Deelnemers moeten zijn ingeschreven en zich elke dag aanmelden bij de starttafel.
 4. Voor het behalen van de medaille moet op alle vier avonden gewandeld worden.
 5. Kinderen onder 12 jaar lopen onder begeleiding van een volwassene. De begeleider moet ook ingeschreven zijn. Bij groepen kinderen loopt er per vier kinderen minimaal één begeleider mee.
 6. Blijf op de aangegeven route en op de wegen en/of paden. Kijk goed uit bij het oversteken. Als er geen verkeersregelaar staat, betekent dit niet dat er geen verkeer kan komen. Er zijn geen wegen afgesloten.
 7. Gooi afval niet onderweg langs de route weg, maar neem dit mee of gooi het in daarvoor bestemde afvalbakken. Bij de start c.q. finish staan in ieder geval afvalbakken.
 8. Er kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van Sportcentrum De Hullen. Onderweg zijn geen toiletvoorzieningen.
 9. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de starttafel voor Groepsinschrijvingen. Hier kunt u ook terecht om te kijken of uw verloren eigendom is teruggevonden.
 10. Tijdens de Avond4daagse zijn er gediplomeerde EHBO’ers aanwezig: onderweg en bij Sportcentrum De Hullen. Heeft u tijdens de wandeling een EHBO’er nodig? Neem contact op met de organisatie via onderstaand telefoonnummer.
 11. Mocht u onverhoopt uitvallen, informeert u dan de organisatie via onderstaand telefoon­nummer.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor om op grond van extreme weersomstandigheden of calamiteiten routes en/of starttijd te wijzigen of de Avond4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
 13. Deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het evenement en dat de beelden gebruikt mogen worden in het kader van publiciteit voor de Avond4daagse Roden.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Telefoonnummer organisatie Avond4daagse Roden: 06-44772066