Reglement Avond4daagse Roden 2024
De Avond4daagse Roden wordt georganiseerd door Stichting Roden Beweegt in samenwerking met de sportcoach van
Welzijn in Noordenveld. Stichting Roden Beweegt is aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).
Om de Avond4daagse zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij de medewerking van de deelnemers.
Tijdens de
Avond4daagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.


1. De Avond4daagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement en snelwandelen of hardlopen is niet toegestaan.
2. Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk)
aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
3. Deelnemers moeten zijn ingeschreven en zich elke dag aanmelden bij de starttafel.
4. Voor het behalen van de medaille moet op alle vier avonden gewandeld worden.
5. Kinderen tot 12 jaar lopen onder begeleiding van een volwassene. De begeleider moet ook ingeschreven zijn. Bij
groepen kinderen loopt er per vier kinderen minimaal één ingeschreven begeleider mee.
6. Blijf op de aangegeven route op de wegen en/of paden. Kijk goed uit bij het oversteken. Als er geen
verkeersregelaar staat, betekent dit niet dat er geen verkeer aan kan komen. Er zijn geen wegen afgesloten.
7. Heeft u afval? Maak gebruik van de afvalbakken bij start/finish of neem het mee naar huis.
8. Er kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van Sportcentrum De Hullen. Onderweg zijn geen
toiletvoorzieningen.
9. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de starttafel voor Groepsinschrijvingen. Hier kunt u ook
terecht om te kijken of uw verloren eigendom is teruggevonden.
10. Tijdens de Avond4daagse zijn er zowel langs de route als in sportcentrum de Hullen gediplomeerde EHBO'ers
aanwezig. Heeft u tijdens de wandeling een EHBO'er nodig? Neem contact op met de organisatie via onderstaand
telefoonnummer.
11. Mocht u onverhoopt uitvallen, informeert u dan de organisatie via onderstaand telefoonnummer.
12. Honden zijn op de route en in sportcentrum de Hullen niet toegestaan.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor om op grond van extreme weersomstandigheden of calamiteiten routes
en/of starttijd te wijzigen of de Avond4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
14. Deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het evenement en dat de
beelden gebruikt mogen worden in het kader van publiciteit voor de Avond4daagse Roden.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Telefoonnummer organisatie Avond4daagse Roden: 06-44772066

Download reglement
Je kunt hier een pdf versie van het reglement downloaden
Tochtreglement 2024.pdf (123.37KB)
Download reglement
Je kunt hier een pdf versie van het reglement downloaden
Tochtreglement 2024.pdf (123.37KB)
E-mailen